<< ENGLISH VERSION >>

หน้าแรก คอร์สบุคคลทั่วไป วิชาที่เปิดสอน ศิลปะเด็ก คอร์สปิดเทอม ผลงานนักเรียน ติดต่อ แผนที่

 โรงเรยนศิลปะอาร์ตพลัส

ศิลปะ คือ สิ่งดีงามที่กล่อมเกลาจิตใจ เปิดสอนศิลปะสำหรับผู้สนใจกิจกรรมศิลปะ เปิดสอนชั้นเรียน Creative kid art สำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-7 ปี / Pre studio สำหรับอายุระหว่าง 7-13 ปี / Basic Studio สำหรับน้องๆอายุระหว่าง 14-18 ปี / ชั้นเรียนศิลปะสำหรับบุคคทั่วไป ติดต่อครูหนึ่ง โทร 02423-3194 

 


ART WORKSHOP
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป
ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป
ชั้นเรียนศิลปะสำหรับเยาวชน
ชั้นเรียนศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป

PRE-SCHOOL WORKSHOP
3-7 YEAR

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นอนุบาล กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์ อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค หัวข้อการเรียน
+ ชุดฝึกลายเส้น
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ ชุดนิทานคุณหนู
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ กิจกรรมงานประดิษฐ์แสนสนุก สีน้ำเด็ก
+ กิจกรรมงานปั้นดินน้ำมัน ดินเบา ดินเกาหลี

เปิดทุกวัน เสาร์, อาทิตย์, ธรรมดา(เปิดเทอม)
รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 4000บาท รวมอุปกรณ์แล้ว
( ****Pre-Test ก่อนเรียน 20นาทีค่ะ****)


KID WORKSHOP
8-12YEAR

ชั้นเรียนศิลปะเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับน้องๆวัยใส ช่วงชั้นประถม กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์ 
อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  
หัวข้อการเรียน
+ ชุดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พืช สัตว์
+ แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว
+ ชุดอาหารจานโปรด
+ หัวข้อตามจินตนาการ
+ แรงบันดาลใจจากปัจจัยภายใน
+ แรงบันดาลใจจากปัจจัยภายนอก
+ กิจกรรมวิถีไทย วัฒนธรรมประเพณ๊
+ เสนอหัวข้อ Portfolio Development เป็นต้น
วัน : เปิดทุกวัน ครั้งละ 2-3ชั่วโมง

รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 16:00-19:00

ค่าเรียน 10ครั้ง 4000บาท รวมอุปกรณ์แล้ว

 

 


TEEN STUDIO &
ADULT WORKSHOP

ชั้นเรียนศิลปะระดับมัธยม-บุคคลทั่วไป

หัวข้อกิจกรรมศิลปะที่ Artplus สำหรับผู้เรียนระดับมัธยม - บุุคคลทั่วไป กิจกรรมวาดรูป ระบายสี งานประดิษฐ์ workshop และ portfolio development 
อุปกรณ์ สีน้ำ สีไม้ สีพาสเทล สีอาคายลิค  สีน้ำมัน 
+ workshop วาดเส้น Basic Drawing1
+ workshop วาดเส้น Basic Drawing2
+ workshop วาดเส้น Advance Drawing1
+ workshop วาดเส้น Advance Drawing2
+ workshop สีน้ำ Watercolor in studio
+ workshop สีน้ำ Plein-air painting
+ workshop สีอาคายลิค Painting in studio
+ workshop งานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
+ workshop วิชาภาคเตรียมสอบสถาบันศิลปะ
วัน : เปิดทุกวัน ครั้งละ 2-3ชั่วโมง

รอบเช้า 9:00-12:00
รอบบ่าย 13:00-16:00
รอบเย็น 15:30-17:30

ค่าเรียน 10ครั้ง 4000บาท (ไม่รวมอุปกรณ์)

THANK YOU

 

CONTACT

ติดต่อ 0823501113

เลขที่ 19/1 อาคารกนกวรรณ2 ซอย สภ.บางกรวย
ถนนราชพฤกษ์ ตำบล บางขนุน อำเภอ บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี 11330
โทร. 02-4233194, 0823501113

เส้นทางรถยนต์ ขับมาตามเส้นทางถ.ราชพฤกษ์ ฝั่งขาเข้า ใกล้วงเวียน
ห้างโฮมโปร โฮมเวิร์ค ซอยสภอ.บางกรวยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโชวร์รุมโตโยต้า
เข้าซอยมาประมาณ50เมตร จะเห็นตึกสีขาว

http://www.template-on-line.com/theartplus/web/artschool/images/stories/oct2013/993779_645879542106221_1853182527_n.jpg

แผนที่สาขา ถ.ราชพฤกษ์

หน้าแรก วิชาที่เปิดสอน ตารางสอน ติดต่อ / แผนที่

 

พันธกิจและเป้าหมาย

ข้อกำหนดการลา,การขาดเรียน